butiksdetektiv

En butiksdetektiv kan som civilklædte vagt observere butikstyvene og fange dem midt i et tyveri 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for en butiksdetektiv eller centervagt i København eller andre byer på Sjælland.

Butiksdetektivernes opgave er at hindre svind og tyveri – at en ”kunde” ikke forlader butikken med en vare, uden at have betalt for den. Har tyven først fundet ud af, det er nemt at stjæle i butikken, kommer de ofte tilbage. For at bremse dette tilbagevendende problem kan løsningen være en butiksdetektiv. En typisk funktion for en butiksdetektiv kunne være at overvåge enten via kameraer/monitorer i et baglokale eller fysisk i selve butikken. Ved tyveri fremviser vagten sit id-kort og beder tyven følge med til et kontor, hvor der udfyldes en rapport om hændelsen. Politiet bliver orienteret og får også en kopi af rapporten. Vagten fører endvidere rapport over alle dagens hændelser.

Vores medarbejder optræder i civil påklædning og opfører sig umiddelbart som enhver anden handlende kunde i butikken – detektiven er dermed ikke synlig og har nemmere ved at observere på potentielle butikstyve.

En center- og butiksdetektiv hjælper blandt andet de tilstedeværende og afhjælper problemer. Som forretningsdrivende kan du drage stor nytte af denne type vagtservice, der blandt andet har til formål at forhindre tyveri, røveri og anden berigelseskriminalitet. Vagten besøger butikkerne et antal gange om dagen efter aftale og kan yderligere tilkaldes ved behov.